Årsmöte 25.2.2023 Val av styrelsemedlemmar

06.03.2023 kl. 17:00

Vid årsmötet valdes Torbjörn Rosenback som ny ordförande för verksamhetsåret.

Ordinarie medlemmar: André Engelholm, Alex Pärus, Rasmus Lillkull, Lukas Lassfolk, Antony Engelholm, Marie Lövholm, Richard Lövholm

Suppleanter: Anton Viik, Lina Ingves, Josephine Isuls

André Engelholm